info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

סדנת ריאיון

סדנת ריאיון

סדנת ריאיון

 6 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד

 

ראיון הינו שיח בין מראיין שואל לבין מרואיין הנשאל והמשיב המוסר מידע מנקודת מבטו והוא כלי תחקיר משמעותי המיועד להשגת מידע.

- אם אתם ספקי מוצר בתחום כלשהו ומעוניינים להכיר את לקוחותיכם ואת הצרכים שלהם - בסדנה תלמדו כיצד לשאול את לקוחותיכם
   ולכוונם לבטא את רצונותיהם, כדי שתוכלו למלא את מבוקשם.

- אם אתם עורכים תחקיר למטרות שונות הכולל ראיון לקבלת מידע - בסדנה תלמדו כיצד לשאול את המרואיין כדי שיתן תשובות רלבנטיות
   לנושא התחקיר שאותו אתם עורכים. 

 

אצלנו תלמדו זאת משום שלנו ניסיון בריאיון אלפי ראיונות שנערכו למטרות שונות.  

 

 

 

המראיין שואל והמרואיינים עונים.

 

 

תפקידו של המראיין לגרות את המרואיין להתייחס לנושא הנשאל ולהשיב תשובות רלבנטיות לשאלות.

מטרת הסדנה: ללמד את המשתתפים את אומנות הריאיון ככלי יעיל להשגת מידע מבוקש.

נושאי הסדנה:

מפגש ראשון - הגדרת נושא הראיון ומטרתו. דוגמאות.
מפגש שני - מיקוד הראיון בעזרת שאלות מנחות אומנות ומיקוד המרואיין לנושא הראיון, אם "בורח" ומתפרס על נושאים שאינם רלבנטיים.
מפגש שלישי - המרואיין הוא המרכז ולב הראיון - הקשבה והתייחסות למרואיין מביאים לתוצאות טובות 
                       חוק 20 - 80: ב 20% ממשך הראיון המראיין שואל שאלות קצרות ומובילות, וב 80% ממשך הראיון המרואיין עונה.
מפגש רביעי - איתור נקודות משמעותיות לנושא בתוך הראיון והתרכזות בהן. התאמת וגמישות המראיין למיקום, זמן, תנאי הראיון, ומצבו
                      של המרואיין.
מפגשים חמישי ושישי - תרגיל תפקידים מראיין - מרואיין: המשתתפים בסדנה מתחלפים בתפקידים כאשר כל אחד מבין המשתתפים
                                     ממלא פעם תפקיד של מראיין ופעם תפקיד של מרואיין, וקבוצת המשתתפים מנתחת את ביצועיהם בראיון.

 

 


 

עלות הסדנה: 1125 ש'ח + מ.ע.מ