info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

מדריכי אתרים בפולין

מדריכי אתרים בפולין

 


  

 

 מדריך שרפץ
שרפץ - בית העיריה הישן
בית העיריה הישן

 מדריך  קרקוב 
  קרקוב - ביתו של נתן גרוס   
בית נתן גרוס

 

מדריך טיקוצ'ין
טיקוצ
דגם העיירה

מדריך   וישקוב
וישקוב - אנדרטה לזכרו של מרדכי אנילביץ
אנדרטה לבית הולדתו של אנילביץ

רחוב פיוטרקובסקה בלודז'
לודז
בית הבנקאי וילהלם לנדאו

השימוש בהומור שהתפתח בשואה כחלק ממערך ההדרכה בפולין

המורים שלי להומור הם ילדי, שלא מפסיקים לראות את הצד ההומוריסטי בחיים, בכל מקום.
הגעתי למסקנה, ששימוש בהומור בעימותים, מצבי לחץ וכעס, משנה את האווירה ומסייע לשותפים באירועים, לשרוד ולעלות למדרגה חיובית.


 

מבני דת במרחב האורבני
תכנון מבני דת במרחב העירוני