info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 2 - תיארוך

פינצטה גיליון 2 - תיארוך

Pinzette  2 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

 תיארוך 
12.1.11

לעשות סדר בבלגן

באחד הימים שמתי לב שגובה החשבון החודשי שלי בחברת פלאפון גבוה מדי. אני לא דברנית טלפון אז מדוע החשבון גבוה?
התקשרתי לשרות לקוחות של החברה והסתבר שאני עובדת עם מסלול שיחות ותנאים מיושן הכולל גיבוי ספר הטלפונים שלי באתר החברה. הוצע לי מסלול חדש זול ב 50% (כולל גם הוא גיבוי ספר הטלפונים) הכולל החלפת מכשיר למתקדם בלי לשלם על המכשיר החדש, והחזרת המכשיר הישן.
הסכמתי ובצענו את העסקה.
ביום ו' הגיע טכנאי פלאפון לביתי עם חבילת המכשיר החדש. הוא כייל את המכשיר החדש והעביר לתוכו את ספר הטלפונים המגובה מאתר החברה.
הייתי מרוצה, לחצנו ידיים ואחלנו זה לזו שבת שלום ויום טוב.
כעבור שעה הצטרכתי להתקשר לאחד מנמעני מתוך ספר הטלפונים הסלולרי. חפשתי את שמו ואבוי!
איש הקשר ומספרו אינו במכשיר וכמוהו רבים אחרים, החשובים לי ביותר.
הסתבר שלמכשירי החדש הועברו כ 1/3 ממספרי הטלפון. בדקתי באתר החברה במדור האישי "הפלאפון שלי" ואין! הכל מאופס. אין ולו מספר אחד. כל הנכס של ספר טלפונים אלקטרוני אישי, השירות ששלמתי עליו במיטב כספי נמוג כלא היה.   
ניסיתי לבצע "שחזור" - יש אפשרות כזאת וכלום, כי ספר הטלפונים שלי במאגרי החברה אופס!
חמתי בערה בי, נורא כעסתי. אך היום שבת ואין מה לעשות, אין עם מי לדבר וצריך לחכות ליום א' בבוקר.
כתבתי לפלאפון, דרשתי פיצוי וכו' אך הם יראו את מכתבי רק מחר בבוקר ומתחייבים לענות לי תוך 7 ימי עסקים ומה אז? ממה ישחזרו?

הראש המתחקר שלי לא הפסיק לעבוד וחשבתי איך אני יכולה להציל את האבדה? מה אני יכולה להציע להם כדי לאתר את ספר הטלפונים האלקטרוני שלי? 
 מה זה קשור לענייננו לתחקיר?  
זה קשור!
אכניס סדר בהתרחשות הפעולות לפי לוח זמנים ואראה היכן החוליה היכולה לסייע לי וכך עשיתי.
שחזרתי את כל הפעולות, מועד הגעת הטכנאי, מועד ת. המשלוח ומספרה וכו' 
 
ואז צץ לי רעיון!!!
הרי הטכנאי לקח את המכשיר הישן שלי ובו ספר הטלפונים, ולכן צריך להשיג את הטכנאי לפני שהוא מוסר את המכשיר וזה יאבד ויעלם בים המכשירים הישנים.
הגיע יום א' בבוקר והתקשרתי מייד לחב' פלאפון ובחורה חמודה, נעמי שמה נתנה לי את השירות. הסתבר שלעיתים מתרחשת תקלה מסוג זה, וזה קרה כמובן אצלי.
לא היה להם רעיון כיצד לפתור את הבעיה ואז הבאתי בפניהם את הרעיון שלי: להשיג את הטכנאי עם המכשיר הישן וממנו לדלות את ספר הטלפונים.
זה לא כל כך פשוט. נעמי התקשרה לאחראי, זה התקשר לשירות השליחים ששלחה את הטכנאי. כל הפרטים אצלם והם יעבירו לי למייל את ספר הטלפונים האבוד. זה ייקח כמה ימים ונעמי תעקוב ותהיה עמי בקשר.
ואמנם זה מה שקרה!
ספר הטלפונים האלקטרוני שלי ניצל תודות לתחקיר האישי שבצעתי.