info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

תחקיר

תחקיר

ראו בעיתוננו פינצטה

 

            

פיסות מידע אקראיות התמונה השלמה לאחר חיבור פיסות מידע
פיסות מידע התמונה השלמה לאחר חיבור פיסות המידע

 

תחקיר מתבצע באמצעות איסוף נתונים מתוך ראיונות, מסמכים, תמונות, מפות ועוד.
המרכיב החשוב ביותר בתוך לאחר
 איסוף הנתונים הוא יצירת ההקשרים בין הנתונים כדי להרכיב ולקבל את התמונה השלמה.

 

 


 סוגי תחקיר

1) תחקיר מותאם למטרות עסקיות/ארגוניות/מוסדיות/פרטיות
2) תחקיר לאיתור שורשים משפחתיים.
3) תחקיר להוכחת אזרחות שנשללה כדי להשיב את אזרחות אבות המשפחה
4) תחקיר לאיתור רכוש נעלם.
5) תחקיר לפי כתיבת ספר
6) תחקיר לפני כתיבת תסריט
7) תחקיר להכנת סיור שורשים
8) אחר

   

מוצרי תחקיר שאנו נותנים:

1. ייעוץ והדרכת הלקוח כיצד לבצע את התחקיר המבוקש.
   המחיר לפי שעת ייעוץ + מ.ע.מ 

2. ביצוע התחקיר המבוקש.

 המחיר נקבע גלובלית לפי הערכת זמן נדרשת.