info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 5 - תחקיר כבדרך אגב

פינצטה גיליון 5 - תחקיר כבדרך אגב

 

 

Pinzette  5 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

תחקיר "כבדרך אגב"

9.2.11

 כשאנו רוצים לבצע תחקיר באמצעות ראיון עם אדם, פעמים רבות איננו יכולים לעשות זאת בדרך ישירה מסיבות שונות ועלינו לעשות זאת כשיחה ודיאלוג בין שני אנשים על הא ועל דא ובדרך אגב תוך כדי השיחה, אנו מגיעים לנתונים שאותם אנו מחפשים.

הסופר והמספר שלום עליכם (שלום רבינוביץ') יליד המאה ה 19 באוקראינה, הוא בעיני גדול הסופרים והמספרים היהודים. אני מאוד אוהבת את חכמת החיים, חוש ההומור, ראיית פרטי פרטים ודרך הבאתם לקורא.
הוא הרבה לנסוע והאנשים והחוויות שפגש בנסיעותיו, הוו חומר עסיסי לסיפוריו.
בסיפור המובא כאן הוא נוסע ברכבת בגליציה המזרחית ועמו בקרון יושב יהודי תושב קולומיאה. בתוך הנסיעה שלום עליכם  מתחקר את היהודי כבדרך אגב ואנו הקוראים חווים את אנשי העיירה והחיים בה.

פסלו של שלום עליכם בקייב

                                  "זה שקר"                                                                    
שלום עליכם: דיאלוג בגליציה (1906)

    כתבי שלום עליכם: מונולוגים, הוצ' אלף 1979 ע' 101-105

 

-"אתה נוסע נדמה לי לקולומיאה?

-מאין לך שלקולומיאה?

-שמעתי שדברת עם הקונדוקטור. אתה תושב קולומיאה, או רק נוסע לקולומיאה?

-תושב. אז מה?

-לא כלום. סתם כך אני שואל. היא איזו עיר ראויה לשמה קולומיאה?

-מה שייך ראויה לשמה? עיר כמו כל הערים והעיירות בגליציה. עיירה נאה. עיירה נאה מאוד!

-כוונתי אם יש אצלכם איזה אנשים מכובדים, נגידים?

יש כל מיני: יש נגידים, יש קבצנים. מובן שקבצנים יותר מנגידים.

-ממש כמו אצלנו. על כל נגיד אחד בלי עין הרע, אלף קבצנים. יש לכם בקולומיאה גביר אחד פינקלשטיין?

-יש גביר פינקלשטיין. אז מה? אתה מכיר אותו?

-להכיר אינני מכיר אותו אבל שמעתי. לא שמו ר' שעיה?

-ר' שעיה, אז מה?

-לא כלום. סתם כך אני שואל. הוא באמת גביר כזה כמו שאומרים, הר' שעיה הזה?

- אני יודע? את כספו לא ספרתי. מה אתה חוקר כל כך? אתה מתעניין מכוח קרדיט?

-לא סתם כך. יש לו אומרים, בת.

-יש לו שלוש בנות. אולי מכוח שידוך? כמה אמרו לך שהוא נותן לבת נדוניה?

-לא מדובר פה אתה מבין על נדוניה. מדובר פה על הבית. איזה מין בית אצל הר' שעיה הזה? מה טבעו כלומר?

-מה כבר יכול להיות? בית ככל הבתים. בית יהודי, בית הגון, חסידי, בית הגון מאוד! אומרים שמכוח 'ידישקייט' בזמן האחרון אבל זה שקר!

-מה שקר?

-מה שלא יאמרו זה שקר. קולומיאה, עליך לדעת, היא עיר של שקרנים גדולים.

-מטעם זה אמנם כדאי לדעת מה אומרים למשל על הבית?

-אומרים שזה כבר לא מה שהיה פעם. למשל, פעם היו מקפידים שם על מצה שמורה הוא עצמו בכלל היה נוסע פעמיים בשנה לרבי. והיום

היום זה כבר לא זה.

-זה הכל?

-אלא מה היית רוצה שיגלחו כבר זקן ופיאות ויאכלו חזיר בפרהסיא?

-אמרת "אומרים", חשבתי לי מי יודע מה אומרים כבר! העיקר הלא אם האדם הוא עצמו אדם. כלומר, אני חושב, אם הוא עצמו הר' שעיה

פינקלשטיין הזה הוא איש נאה הגון? זה מה שאני חושב.

-מה שייך איש נאה? הוא ככל האנשים. איש הגון. למה שאגיד? איש הגון בהחלט! אומרים אצלנו שהוא קצת אבל זה שקר!

-מה שקר?

- כל מה שאומרים עליו זה שקר; קולומיאה היא עיר שאוהבת לרכל; אז אינני רוצה לחזור על הדברים, כי זה יהיה כבר לשון הרע.

- מאחר שאתה יודע כי זה שקר, הלא זה כבר חדל להיות לשון הרע.

- אומרים שהוא קצת'בלופר'.

- 'בלופר'? כל יהודי הוא 'בלופר'. יהודי 'מבלף' מגלגל עסקים; אתה לא 'בלופר'?

- לא דומה 'בלופר' ל'בלופר'. עליו אומרים, אתה מבין אבל זה שקר!

- מה כבר אומרים עליו בעצם?

- הלא אני אומר לך שזה שקר!

- רוצה אני לדעת את השקר שאומרים.

- אומרים, שכבר שלוש פעמים עשה 'בנקרוט'. אבל זה שקר! אני יודע רק על פעם אחת.

- וזה הכל? איפה ראית סוחר שלא יעשה 'בנקרוט'? כל סוחר מגלגל ומגלגל עד שהוא מסתבך. סוחר כשהוא מת בלי לעשות 'בנקרוט', סימן

שהוא מת טרם זמנו. מה? אינני צודק?

- הכל נקרא אצלך 'בנקרוט'? עליו אומרים שעשה 'בנקרוט' באופן מגונה. הוריד את השמנת והראה אצבע משולשת לכל העולם. אתה מבין?

-מסתבר שאיננו טיפש וחוץ מזה כלום?

-מה עוד היית רוצה? שישחט בני אדם, יעשה מעשים פליליים? מספרים עליו אצלנו שעשה איזה מעשהאבל זה שקר!

- דהיינו איזה מעשה?

- מעשה בפריץ לא דובים ולא יער!

- איזה מין מעשה בפריץ?

-'עפיס' פריץ ושטרות.. השד יודע מה שקולומיאה יכולה להמציא! זה שקר! אני יודע שזה שקר!

- אם אתה יודע שזה שקר, הלא זה לא יזיק לו

- הוא עשה עסקים אומרים, עם פריץ, פריץ עשיר מאוד; היה חשוב אצלו, מנהל שלם. בינתיים מת הפריץ, הלך הוא והגיש איזה שטרות לפירעון;

 קמה מהומה בעיר: מאין באו לידיו השטרות, כשהפריץ מעולם, במשך כל חייו, לא חתם על שום פתק? קולומיאה שתדע לך, עיר שמשגיחה

- נו?

- נו, נו! היה לו כבר 'פקעל' על כתפיו.

- וזה הכל? כל יהודי יש לו 'פקעל'. ראית כבר יהודי בלי 'פקעל'?

-זה אבל היו לו, אומרים שלושה 'פקעלך'.

- שלושה 'פקעלך'? דהיינו איזה עוד 'פקעלך' למשל אומרים שהיו לו?

- אומרים, שהיה לו עסק עם טחנת קמח אבל זה בודאי שקר!

- היא נשרפה מן הסתם, ואמרו עליו שזה הוא עצמו עשה "בורא מאורי האש", כי הטחנה הייתה כבר ישנה והוא ביטח אותה היטב, כדי שיוכל לבנות

אחר כך חדשה?

- מאין אתה יודע שכך זה היה?

- לדעת אינני יודע, אבל אני משער שכך מוכרח להיות.

- כך כלומר אומרים אצלנו בקולומיאה, אבל זה שקר! אני יכול להישבע שזה שקר!

- לא איכפת לי גם אם זה אמת. ועוד איזה 'פקעל' אתה אומר שהיה לו?

-אני אומר? העיר אומרת. אבל זאת כבר סתם דיבה, עלילה, עלילה ממש.

- עלילה? כסף מזויף?

- עוד יותר גרוע.

-מה כבר יכול להיות יותר גרוע?

- בושה לספר מה שקולומיאה יכולה להמציא! אנשים ריקים הולכי בטל ואולי הייתה זאת תואנה לסחוט ממנו כסף? אינך יודע? עיירה קטנה

ולגביר יש שונאים.

- הוא הסתבך בודאי עם המשרתת

- מאין אתה יודע? כבר ספרו לך?

-לספר לא ספרו לי, אבל אני מנחש. העלילה הזאת עלתה לו מסתמא סכום הגון, מה?

-הלוואי שנרוויח יחד מדי שבוע, עיני לא צרה בך, כמה שזה עלה לו, אף כי בעניין זה הוא טהור. עיירה קטנה יהודי גביר הולך לו טוב לא

'מפרגנים' לו פשוט לא 'מפרגנים' לו.

- יכול להיות. יש לו איזה ילדים נאים הגונים? שלוש בנות נדמה לי אמרת?

- שלוש. שתיים נשואות ואחת בתולה. בנות נאות, בנות נאות מאוד על הבכורה אומרים ש אבל זה שקר!

- דהיינו, מה אומרים עליה?

- אני הלא אומר לך שזה שקר.

- אני יודע  שזה שקר, אבל אני רוצה לדעת את השקר.

-אם תרצה לשמוע את כל השקרים שמפריחים אצלנו בקולומיאה, לא יספיקו לך שלושה ימים ושלושה לילות על הבכורה אומרים שהיא הולכת

בשערותיה שלה. יכול אני להעיד שזה שקר, מפני שהיא בכלל לא משכילה כל כך שתלך בשערותיה. ועל השניה בכלל המציאו שעוד בנעוריה אבל

מה שקולומיאה מסוגלת להמציא! זה שקר!

- כדאי לשמוע מה אצלכם בקולומיאה מסוגלים להמציא!

-הלא אני אומר לך שקולומיאה היא עיר שכולה שקרנים ורכלנים וארוכי לשון. אינך יודע? בעיירה קטנה, כשבחורה מטיילת לבדה ברחוב, בליל חושך,

עם בחור צעיר, נעשה מיד טראראם: מה יש לבחורה לטייל בקולומיאה לבדה עם רוקח?

- וזה הכל?

- מה עוד רצית? שתברח אתו בעצם יום הכיפורים לצ'רנוביץ', כמו שמספרים על התעלול של אחותה הצעירה?

- איזה מין תעלול עשתה הצעירה?

-לא כדאי, בחיי לחזור על כל השטויות שמהלכות אצלנו בקולומיאה, אני שונא לחזור על שקרים!

- כבר ספרת כל כך הרבה שקרים, ספר כבר את השקר הזה.

- אינני מספר את השקרים שלי ר' ייד, אני מספר של אחרים!ואינני מבין בכלל מה אתה חוקר כל כך על כל דבר לחוד, כמו התובע הכללי? נדמה

לי, שאתה יהודי שאוהב רק לנבור, לפשפש, ולמצוץ מאחרים את דם התמצית, ובעצמך אתה מפחד להוציא מילה מן הפה. סלח לי שאני אומר לך

את האמת לאמיתה, אתה נדמה לי יהודי רוסי, והרוסים יש להם טבע מגונה: הם אוהבים להיכנס במגפיים לנשמתם של אחרים הרוסים כנראה

רכלנים לא קטנים

ואגב, הנה כבר קולומיאה צריך לקחת את ה'פקעלך'

תס-לח לי! "