info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 6 - נקודות זניחות

פינצטה גיליון 6 - נקודות זניחות

 

Pinzette 6  פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

תחקיר נקודות "זניחות"

 3.3.11

 

אנו מחפשים מידע על נושא מסוים ולצורך כך נעזרים באמצעים שונים כמו: ראיונות עם אנשים, מסמכים/תמונות ועוד.
בתוך המידע הזה טמון מידע הנראה כחסר ערך, זניח,  ואינו תורם למטרתנו.
פעמים רבות מתקבלות נקודות מבט שונות על אותו הנושא הנראות בעיננו כחסרות משמעות, ולעיתים אף סותרות האחת את השנייה. הסתירות מבלבלות ומטשטשות, אך אסור לוותר ולהזניח שום פירור מן החומר.
לא פעם זוויות המבט השונות משלימות האחת את השנייה, ומעשירות מאוד את הנושא שאותו אנו מחפשים.

 

 

 

                        מה מספרות אצבעות ידו השמאלית של פסל החייל?

בעיר קרקוב אשר בפולין, ישנה כיכר הנקראת על שמו של הצייר המפורסם יאן מתייקו, אשר בין ציוריו הידועים, ציורי הקרב בגרונוואלד (1410) Grunwald של הפולנים מול הטבטונים – קרב הניצחון הגדול וכמעט היחיד של העם הפולני.
בכיכר מוצבת אנדרטה לזכר הקרב, אשר עוצבה בשנת 1910 במלאת 500 שנה לקרב, ע'י הפסל אנטוני ויוולסקי
Antoni Wiwulski.
בראש האנדרטה המלך יאגילו זקוף, גאה ורוכב על סוס - המנצח הגדול של הקרב ולמרגלותיה מוטל פרקדן אחד החיילים אשר נפלו בקרב וידו השמאלית שמוטה שמאלה.

באחת הפעמים הגעתי עם קבוצה שהדרכתי למקום.
את הקבוצה ליוותה רופאה כירורגית, מומחית לכף היד.
לאחר שסיימתי את הדרכתי ליד האנדרטה, בקשה הרופאה לתת את נקודת מבטה למה שראו עיניה, וזה היה כל כך מרתק:

היא ניתחה (במילים) את כף ידו ופרקי אצבעותיו של החייל, והסבירה את מסקנותיה מכך:
את גילו של החייל, בעיות ההסתיידות בפרקי אצבעותיו, נוקשות הפרקים, זוויות היד השמוטה, העצמות ועוד.

הרופאה ראתה עולם שלם וכל כך אנושי בכף ידו השמאלית של החייל, שלא היה קשור בכלל לסיפור המסגרת של המכלול.
זווית מבטה המיוחד של הרופאה אשר נבע מעיסוקה, הוסיף המון לסיפור הכללי.


יש להניח שהמודל לפסל החייל שבו השתמש הפסל 500 שנים לאחר הקרב, היה דמות ממשית וחיה אשר הייתה בסביבתו.

 
קרקוב - כיכר מטייקו ובה אנדרטת קרב גרונוולד
קרקוב - כף ידו של החייל