info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 9 - עלה של קפוסטה על הראש

פינצטה גיליון 9 - עלה של קפוסטה על הראש

 

Pinzette 9 פינצטה
 תעלומות המחפשות פתרון

מה עושה עלה של קפוסטה (כרוב) Kapusta על הראש?

 12.4.11

 

לעיתים במהלך החיים אנו נתקלים בתופעה הנראית מוזרה, לא מבינים את פשרה וגם צוחקים למוזרותה. אולם אם מתחקרים אותה, נגלה עולם ומלואו שניתן ללמוד ממנו המון.

כך קרה כשהגעתי עם קבוצה לסיור שורשים בעיירה חמלניק, במחוז ויניצה שבאוקראינה.

בתוך הסיור הגענו בצהריים לשוק האיכרים שהתקיים באותו היום.
השמש קופחת על הראש, אין צל, הפנים מתאדמות, אולם האיכרות שמכרו שם את תנובת משקן לא התרגשו.
חלקן הסתובבו עם עלה של כרוב (קפוסטה) על הראש כתחליף לכובע שמש, כחלק משגרת חייהן ונראו מרוצות מאוד.

זכרתי שלעלי כרוב יש תכונות מרפאות ומומלץ כ"תרופת סבתא" לנשים מניקות הסובלות מעודף חלב ונפיחות בחזה, לשים תחבושות עלי כרוב על החזה להרגעה והורדת הנפיחות.

בדקתי ומצאתי את ההגדרה הבאה:
הכרוב משמש גם למאכל וגם כצמח מרפא בעל ערך. בשימוש פנימי הכרוב משמש לטיהור מערכות הגוף, ובשימוש חיצוני עליו משמשים כתחבושת להורדת נפיחויות. הכרוב מקרר ומרגיע גירויים.

 

חמלניק אוקראינה - עלה של קפוסטה על הראש חמלניק אוקראינה - שוק האיכרים  חמלניק אוקראינה - בבושקה בשוק

 

האיכרות דוברות האוקראינית שמעו אותנו מדברים עברית ושאלו ישר באקראינית: "תל אביב?"

כיצד קשרו אותנו ישר לתל אביב? אמנם היום חיים בחמלניק כמה יהודים, אולם בכל זאת?
יש לכך הסבר:
חמלניק ידועה במעיינות המרפא שלה כמו חמי טבריה אצלנו ובמבואות העיירה, ישנם כמה אתרי מרפא וספא ידועים.
קבוצות ובודדים מבין יוצאי בריה'מ לשעבר החיים היום בישראל, באים לעיתים להתרפא בעיירה, וכך שמעה של תל - אביב ידוע במקום.

חמלניק אוקראינה - ספא