info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 10 -בן משפחה עם שם שונה

פינצטה גיליון 10 -בן משפחה עם שם שונה

 Pinzette 10 פינצטה

תעלומות המחפשות פתרון

מדוע לאחד מבני המשפחה הזכרים שם משפחה שונה?

 2.5.11

 

 

שינוי שם משפחתו של אחד או יותר מבני המשפחה, נבע בעיקר מסיבות של התחמקות מגיוס לצבא או תשלום מיסים.

כידוע הגיוס לצבא בעיקר בפולין היה בגיל 21 שנים, ובד'כ גייסו את הבן הבכור.
רבים מן היהודים כמיעוט, לא ראו את עצמם כחלק מן האוכלוסיה הכללית, גם מתוקף שלילת זכויותיהם לאורך הדורות וגם מתוקף היותם קהילה נפרדת.

כדי להתחמק מן הגיוס לצבא,  משפחות רבות הגרו לארצות אחרות, או שרק בנם בכורם היגר ובעיקר לאמריקה.

בנים יחידים לא חויבו בגיוס ולכן פעמים רבות משפחות שלהן היה יותר מבן אחד, עשו כל מאמץ שבנם בכורם יישאר במעמד של בן יחיד.

כיצד עשו זאת?
שינו את שם משפחתו של הבן לשם משפחת נעוריה של האם, או לשמו של השכן או קרוב משפחה אחר שאין לו בנים, ופרסמו ברבים שהבן הוא בנו.
לעיתים הבן נשלח לגור עם אותו קרוב/שכן/משפחת האם, באותו הישוב או בישוב אחר.

פעמים רבות שינוי השם הייתה פעולה פשוטה, כי במקומות רבים היהודים התנגדו להירשם ברשימת האוכלוסיה הכללית, ולכן לא היו רשומים בה.

בספרי הקהילה היהודית נרשם הבן בשם משפחתו הרגיל, אך לעיתים בשמו החדש.
לאחר ששם המשפחה שונה באופן פורמאלי, הוא הפך לשם הרשמי של בן המשפחה, ומאז נותר עם שם משפחה השונה משמם של אביו ואחיו.

ברישום אוכלוסיה הכללי, לא קיבלו את הרישום היהודי מספרי הקהל, ולכן רשמו לא פעם את הילדים על שם האם כאילו אין להם אב,  ולא פעם היה צריך להוכיח שהבנים אינם ממזרים.   

 

 

חיילים יהודים בין שתי מלחמות עולם