info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 11 - היכן לישטינה?

פינצטה גיליון 11 - היכן לישטינה?

 

 

 Pinzette  11 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

19.5.2011

היכן לישטינה?

 

את שירי ביאליק אני מכירה מאז ילדותי ומאז לימודי בבית הספר כמו רוב ילדי ישראל, אולם רק בהדרכותיי באוקראינה, בנופים ובאתרים שהיוו את ההשראה לרבים משיריו, ירדתי יותר לעומקם, כך אני חושבת.

כזה הוא השיר "מי יודע עיר לישטינה" – דיאלוג בן 5 בתים בין חזן לקהל המתפללים.

לקראת בר המצווה של ביאליק, הוא נשלח לעיירה לישטין ללמוד בבית מדרש שהיה ידוע בטיבו, בסמוך לבית אחוזה בפאתי העיירונת שבו ישבו מבני המשפחה, ועל הטיפוסים שם ביאליק כתב את רשמיו.

בילדותי למדנו את מנגינת השיר המונוטונית במקצת, והוא נחרת בזיכרוני.

חזן: "מי יודע עיר לישטינה?
        עיר לישטין אני יודע!
               יש בה מניין בעלי בתים,
            ורצען גידם עם מרצע,
                וחייט מטליא שתום העין,
              פליטת צבאות ניקלואי -
      ובזכותם כל העיר
                יוצאת טלאי על גבי טלאי

 

קהל: ובזכותם כל - העיר
                   יוצאת טלאי על גבי טלאי".

     ........

מי זאת לישטין? האם יש מקום כזה לישטין? היכן לישטין?
החלטתי למצוא את לישטין ולבקר בה.
כבר מהשורה השלישית - יש בה מניין בעלי בתים - נראה כי המקום היה אז קטן.

היכן לחפש באוקראינה? האם בקרבת ז'יוטמיר שבה גדל ביאליק לאחר שאביו לא הצליח בעסקיו בכפר ראדי.

האם בסמוך למקום הולדתו בחבל ווהלין בקרבת הכפר ראדי

חיפושי הביאו לשני מקומות הנקראים Losyatin. האחד מערבית לז'יטומיר בכיוון קייב ועל שפת נהר מיובלי הדנייפר, יישוב קטנטן וצורתו מאורכת כמו רחוב אחד עם זרועות.
היישוב השני שוכן בשולי חבל ווהלין בין ברודי לקרמנץ.
בשני המקומות בעבר היה מספר היהודים קטן ביותר ועל כן אינם נמנים בין המקומות שהיו בהם יהודים. 

אז היכן לישטין של ביאליק? עדיין אינני יודעת.