info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 12 - האם צדיקים מסייעים?

פינצטה גיליון 12 - האם צדיקים מסייעים?

Pinzette 12 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

27.5.2011

האם צדיקים מסייעים?

באחת הפעמים הראשונות שנסעתי לפולין, התעתדתי לבקר בעיירה גורה קלבריה ובבית העלמין היהודי שם, ובקברו של הרבי מגור.  

גורה קלווריה - קברו של הרבי מגור

באותה עת הדרכתי קבוצת נשים וביניהן חסידות גור. ספרתי להן על הסיור הקרב והן נתנו לי מכתבים חתומים עם בקשות לשים על קברו של הרבי. אחת מהן הייתה בת 25, רווקה ובחוג דובר רבות על רצונה למצוא חתן.
ביקרתי בגורה, שמתי את מכתבי הבקשות על קברו של הרבי, חזרתי לארץ ושכתי מהנושא. כעבור חצי שנה קבלתי הזמנה לחתונה של העלמה. האם הר' מגור עזר? אינני יודעת. עובדה שהעלמה התחתנה.
מאז אני נוהגת לקחת עמי מכתבי בקשות ולהניחם בקברות צדיקים.

כעבור חודשים נסעתי שנית והפעם נתנו לי שתי תלמידות נוספות מהחוג מכתב בקשה. אחת התלמידות  הייתה רווקה ולשנייה היו בעיות עם בלעה. הפעם הנחתי את המכתבים בליז'אנסק בקברו של ר' אלימלך מליז'נסק. כעבור זמן ספרה לי התלמידה שהיו  לה בעיות עם בעלה שהבעיות ביניהם החלו להסתדר והיא מצאה את הדרך לפתרון. כעבור שנה, קבלתי הזמנה לחתונתה של התלמידה השנייה. האם הרבי עזר? אינני יודעת, עובדה שהעלמה התחתנה. את סיפור החתונה סיפרתי כאן.
בפעם אחרת בקרתי שוב באוהלו של ר' אלימלך מליז'נסק והתבקשתי להניח על קברו מכתב בקשה מאדם שאשתו עמדה לעבור ניתוח שני להוצאת גידול מהראש. בביקור הנחתי את המכתב על קברו של הרבי.

ליזאנסק - ליד קברו של רבי אלימלך

חזרתי לארץ וכעבור שבועיים השתתפתי בכינוס גדול בירושלים שבו השתתפו גם הגבר ואשתו שבועיים לאחר הניתוח. ראשית פגשתי אותו ושאלתי מה שלום אשתו, הוא הצביע על אשתו שדלגה בזריזות על המדרגות שהוליכו מקומתו הראשונה של האולם לקומתו השניה. האם הר' עזר? אינני יודעת.

עמדתי לנסוע להדריך באוקראינה ובין שאר האתרים להיות בקברותיהם של ר' יצחק מברדיצ'ב בברדיצ'ב, הבעש'ט במז'יבוז' ור' נחמן מבראסלב באומן.
ספרתי לחברותי מהעבודה על תופעת הפתקים בקברות צדיקים. שתיים מהן רווקות, נתנו לי מכתבים לשים על קברותיהם של השלושה. מכתב לכל קבר. שמתי!
בתוך שנה וחצי התחתנו שתיהן, האם הרבנים עזרו? אינני יודעת. עובדה, הן התחתנו.

ברדיצב - קברו של רבי יצחק מברדיצב מזיבוז - קברו של הבעל שם טוב   אומן - קברו של רבי נחמן

לפני שנתיים בקרתי בפולין בעיירה Szczebrzeszyn ובפי היהודים שברשין. בקרנו בבית העלמין היהודי ושם קבור ר' שמחה הכהן רפפורט. מעולם לא שמעתי את שמעו לפני כן, אך ליד קברו היו כמה פתקים.

שברשין - רבי שמחה הכהן רפפורט

הפעם שמתי ביוזמתי פתק בקשות ואחת מהן נגעה לזוג חברים קרובים שידעתי כי הם רוצים
ילד ועדיין לא הסתייע להם.
חזרתי לארץ ולאחר תקופה פגשתי אותם והם ספרו שהאישה בהריון. האם הרבי עזר? אינני יודעת.
בעובדה שנולדה תינוקת מקסימה.

לפני כעשרה חודשים נסעתי לפולין ועמדתי לבקר בקרקוב ובבית העלמין היהודי של הרמ'א.
הפעם קבלתי מכתב בקשה מאם שבנה בשנות השלושים המאוחרות לחייו עדיין רווק ולא נשוי.
הפעם שמתי את הפתק בקברו של ר' ליפמן הלר הידוע כ "תוספות יום טוב", הקבור בבית העלמין היהודי העתיד של הרמ'א בקרקוב.

קרקוב - קברו של ה"תוספות יום טוב"

השבוע הבן בישר לאם כי הוא מתחתן בעוד חודשיים.
האם הרבי עזר?
אינני יודעת.

עובדה שהבחור מתחתן!