info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 14 - חיפוש בעקבות סימנים

פינצטה גיליון 14 - חיפוש בעקבות סימנים


 Pinzette 14 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

30.6.2011

לחפש בעקבות סימנים

לפעמים אנו מחפשים מידע, הופכים אבן על אבן, ולא מוצאים דבר. מנסים מכיוון אחד, מנסים מכיוון שני, מנסים מכיוונים שונים ולא מגיעים לכלום.

פתאום בדרך מקרית שאיננו מצליחים אפילו לשחזר, עולים על משהו ומכאן נפתחת דרך.

צריך לשים לב לכל סימן, לכל תו הנקרה בדרכינו גם אם נראה חסר שחר.
מפות הן כלי מצויין לאתר ולהבין סיפור.
אני עכשיו בתהליך של כתיבת ספר דוקומנטרי ומנסה לשחזר מהלך של אישה יהודייה באוקראינה אשר בתום מלחמת העולם השנייה, יוצאת ממחבוא שבו הסתתרה והולכת לחפש את בתה הקטנה אשר מסרה לנוצרים לשמירה בעת המלחמה.
הפרטים שבידי הם מינימליים. ידוע לי כי בתום המלחמה עבדה בבית חולים צבאי רוסי  בעיירה שבה סברה כי אולי נמצאת בתה.

ספרי קהילות הם מקור מצויין למידע ובספר הקהילה של אותה עיירה, מצויה מפה אשר שורטטה מזיכרונו של בן העיירה ובו מצויין בית חולים היהודי שהיה ידוע באיכותו וטיבו.

קטע מפת העיירה לפני מלחמת העולם השנייה

ידוע שהגרמנים תפסו תשתיות קיימות , החרימו אותן והשתמשו בהן לצורכיהם ואני מניחה שכך עשו גם עם בית החולים היהודי המשוכלל בעיירה. 
עם שחרור המקום ע'י הצבא האדום, גם הוא זקוק כמובן לאותן תשתיות כמו בתי חולים ובית החולים היהודי לשעבר שהוחרם ופעיל בעיירה, הופך לבית חולים של הצבא הרוסי.
ההנחה, שהאישה היהודיה ידעה על בית חולים זה וכשהגיעה לעיירה לחפש את בתה, זה היה בית החולים שבו שמה את העוגן שלה ובו הלכה לעבוד.   
חיפוש במפת העיירה - עיר היום, מראה כי באותו מקום ישנו סימון של צלב המסמן מוסד רפואי.
בינתיים שלטון ברית המועצות התפרק, אוקראינה קבלה את עצמאותה וכעת שוכן במקום בית חולים אוקראיני.

קטע ממפת העיר כיום


השימוש במפות וההשוואה ביניהן, מסייע לשחזור המהלכים של האישה אז בחיפושיה את בתה.