info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 15 - חפצים מספרים

פינצטה גיליון 15 - חפצים מספריםPinzette 15 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

20.7.2011

חפצים מספרים 
קופסת הסיגריות מגטו לודז'

את הסיפור המובא היום בפינצטה, קבלתי מלאה כהן, חברת ארגון יוצאי לודז' בישראל, בונה, מעצבת ועורכת את אתר הארגון באינטרנט מזה שנים.
ביום השואה האחרון 2011, פנה אליה אדם ששמו עמר ושאל אותה לפשרו שת התאריך 25.4.1942 בחייו של גטו לודז'.
לאה בדקה ומצאה שבתקופה זו היו שילוחים רבים להשמדה מן הגטו, אך לא מצאה אירוע ייחודי בתאריך זה.
עמר סיפר כי רכש באמצעות eBay מאדם אוקראיני קופסת סיגריות מכסף עליה חרוט מצדה האחד:

חזית קופסת הסיגריות מגטו לודז

25.4.1942

- LITZMANN

                         מגן דוד                       

                                                                                                                  STADT

                                                                                                                  GETTO

ליטצמנשטאדט היה השם שנתנו הגרמנים לגטו לודז'.

ומצדה השני של קופסת סיגריות הכסף חרוט:

לאה המשיכה לחקור ומצאה שבכרוניקה של גטו לודז' נכתב כי בשנת 1942 הוקם בגטו מפעל לצורפות, כשהגרמנים מספקים את חומרי הגלם, והיהודים מספקים את הסחורה.
הגב' מרים פרידמן בתו של האמן דוד פרידמן ז"ל המתגוררת בארה"ב, סיפרה שאביה עיצב בגטו למפעל הצורפים, קופסאות סיגריות, קופסאות סיגרים וקופסאות תכשיטים אך למרבה הצער כל הסקיצות שרשם – נשארו בתיקו על הרמפה באושוויץ.
בדיקת קופסת הסיגריות בזכוכית מגדלת הראתה בתוכה חריטה של האותיות CPLA וחריטה של דמות בפרופיל נשי.

 

לוגו וחותמת בתוך הקופסה


שיטוט בפורומים פולניים גילה שזו הייתה חותמת רשמית של ממשלת פולין בשנים 1930 – 1940 , ופרופיל אישה המביטה שמאלה היה נפוץ בשנות העשרים של המאה הקודמת עד 1963, אז שונתה החותמת ומאז פרופיל האישה פונה ימינה.
זו הייתה הוכחה שקופסת הסיגריות נוצרה באותה תקופה. לאה חזרה ל"יד ושם"  כדי להראות שהקופסה אינה מזוייפת ובפגישה עם אוצר יד ושם ראתה במרתפי המוסד אוצרות נוספים מגטו לודז' כמו קופסאות
סיגריות, חנוכיות, תשמישי קדושה ועוד, וביחד הם הגיעו למסקנה שייתכן וצורפי הגטו עיטרו קופסאות "ערומות" בקישוטים ייחודיים לגטו והתאריך החרוט על הקופסה ה 25.4.1942, היה משמעותי לצורף שקישט את הקופסה

בקשה: אם מישהו מביניכם הקוראים מזהה ויודע פרטים נוספים, אנא שתפו במידע זה את לאה כהן.