info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 16- בנייינים מרמזים ומספרים

פינצטה גיליון 16- בנייינים מרמזים ומספרים

Pinzette 16 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

13.8.2011

בניינים מרמזים ומספרים

חזרתי מהדרכת סיור השורשים באוקראינה, במסגרתו וביקרנו בעיירה סנדנובה וישנייה. בגיליון  14 ספרתי שכמעט ואין לנו חומרים על המקום. אולם אין דומה כמו ביקור במקום. 
בכיכר המרכזית בעיירה, ברינק, נראו סימנים של מבנים יהודים בעבר, כמו חלונות קשתיים המאפיינים מבני בתי כנסת, אך יחד עם זאת, ישנה העתקה תרבותית ולכן לא כל מבנה שבו יש חלון קשתי, היה בעבר מבנה דת יהודי.
היום כמובן המבנים משמשים למטרות אחרות לגמרי.


אם רוצים לזהות את עקבות שרידי התרבות היהודית במקום, צריך לפקוח עיניים במקום ולחפש את הסימנים. כך היה בסנדובה וישנייה.
בכיכר המרכזית – ברינק, עומד מבנה המשמש היום למרכז תרבות, הנראה כי הוא שילוב של שני מבנים. חלקו הקדמי העומד בכיכר עם סמלים נוצרים היום וחלקו האחורי, עם חלונות קשתיים המזכירים מבנה בית כנסת.

סנדובה וישנייה - חלונות קשתיים בחלקו האחורי של המבנה


הלכנו בדרך המובילה מפלג נחל לכיכר המרכזית ולפינת מרכז התרבות והגענו לרחוב הניצב לדרך. לפתע קלטתי בזווית העין מימיננו מבנה חד קומתי שהזכיר לי מבני בתי מדרש בפולין הצמודים ממש לבית כנסת מרכזי.
פנינו ימינה לרחוב כדי לבדוק האם הזיהוי נכון ומה מצאנו?

סנדובה וישנייה - רחוב המקווה

 מצאנו שעל הבניין שנראה לי כבית המדרש, כתוב שם הרחוב באוקראינית ומה שמו? רחוב המקווה.
המקווה היה בעבר בהמשך הרחוב, בבניין הרביעי. 
ומה מראה החלון הנוכחי? שהסבו את החלון הקשתי לחלון מלבני.
האם בניין הלבנים האדומות הנראה מצד שמאל, היה בעבר בית כנסת והבניין עליו שם הרחוב הצמוד לו, היה בית מדרש? את זאת נדע רק אם נמשיך לחקור את הנושא.