info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 17 - מנהגים מספרים

פינצטה גיליון 17 - מנהגים מספרים

Pinzette 17 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

10.9.2011

מנהגים מספרים

מנעולי האוהבים

 

זוגות צעירים ברחבי העולם נוהגים לתלות מנעולי אהבה ביום נישואיהם על גדרות, שערים, גשרים ומתקנים ציבוריים ולזרוק את מפתחותיהם לים או לתהום.

טרנופול - עץ המשאלות השלט בתחתית העץ טרנופול - מפתחות המנעולים נזרקים למי האגם

 


על המנעולים רושמים הנאהבים את שמותיהם או את ראשי התיבות של שמותיהם המסמלים את איחודם ואהבתם הנצחית. באירופה החל המנהג כנראה לפני מלחמת העולם הראשונה.

האגדהמספרת על נאדה, מורה מקומית בוורניאצ'קה באניה אשר בסרביה, שהתאהבה בקצין הצבא רליה.
נאדה ורליה נשבעו לאהוב האחד את השנייה לנצח והתחייבו לחיים משותפים, אבל אז הקצין רליה יצא למלחמת הבלקנים והגיע עם יחידתו לאי קורפו ביוון.
המלחמה לא העסיקה אותו במיוחד, הוא חיפש משהו אחר. רליה התאהב באישה מקומית והפר את שבועת ארוסיו לנאדה. לבה של נאדה נשבר בקרבה והיא מעולם לא התאוששה מבגידתו ההרסנית של רליה אהוב לבה, ומתה משברון לב.
גורלה העצוב של נאדה השפיע מאוד על נערות צעירות בוורניאצ'קה באניה והן רצו להגן על אהבתן  מפני בגידת ארוסן וכך התפתח המנהג. הכלות הצעירות כתבו את שמן ושם אהובן על מנעול, הצמידו אותו למעקה הגשר שעליו נפגשו נאדה ורליה וזרקו את המפתח לתהום.
כך חושבים האוהבים לשמור על אהבתם ומחויבותם ההדדית לנצח.

למנהג יש ואריאציות שונות למשל באודסה:

גשר החותנת באודסה

 

בשנת 1969 נבנה באודסה גשר המחבר את מדרון הצבא עם שדרת פרימורסקי ומשקיף על נמל העיר המפורסם. לפי האגדה, יוזם
הגשר היה מיכאיל סיניטסה יו"ר ועדת המפלגה. מיכאיל אהב מאוד לאכול פנקייק ובמיוחד את הפנקייק של חותנתו, אך היא גרה מעבר לערוץ הנחל, ולמיכאיל היה וקשה להגיע אל הפנקייק של חמותו. זו הייתה סיבה חשובה להקים גשר מעל לערוץ הנחל כדי לקצר את הדרך בין ביתם של מיכאיל ואשתו לבית בית חמותו. 

אודסה - גשר החותנת

על הגשר הזה החלו זוגות צעירים לתלות את מנעולי האהבה ולזרוק את המפתחות לערוץ הנחל. אולם בניגוד לקשר החם שהיה למיכאיל עם חותנתו, יש מי שרוצה להיפטר מן החותנת ולכן המנעול מסמל את הקשר בין בני הזוג וזריקת המפתח מסמלת את ניתוק הקשר מן החותנת המטרידנית.

אודסה - מנעולי אוהבים בגשר החותנת