info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 18 - עץ המשאלות

פינצטה גיליון 18 - עץ המשאלות

Pinzette 18 פינצטה

תעלומות המחפשות פתרון

2.10.2011

המשך מנהגים מספרים

עץ המשאלות

במקומות רבים ברחבי העולם עומד עץ, לרוב עץ חי ולעיתים עץ שהוא יצירת אומנות והוא עץ המשאלות.
על העץ תולים המאמינים פיסות בד משל חפציהם ומביעים משאלה עם כל תלייה של פיסת בד.

לעץ תפקיד במיתולוגיות של דתות שונות והוא מסמל את כלל היקום: נביטה, לבלבוב, צמיחה, פריחה, מתן יבול פרי, נבילה ורקבון. גם עץ אשר חייו תמו והוא נראה כיבש לגמרי או רקוב ומלא תולעים, מסוגל פתאום לצוץ ולצמוח ממקום אחר לגמרי ובלתי צפוי. העץ נראה כקם לתחיה והוא מתחדש לאחר שנמק ברקבונו.  

 

קייב - חתן וכלה לפני הגיעם לעץ המשאלות קייב - החתן נוכל את מנעול האוהבים לאחר שתלה את סרט המשאלה  קייב - עץ המשאלות ליד נהר הדנייפר בגב הזוג המאושר

במקומות רבים ברחבי העולם התפתח המנהג של עץ המשאלות. עץ חי עתיק או חדש או יצירת אומנות, העשוי מחומרים שונים כמו מתכת. המאמינים תולים על העץ תולים פיסת בד משלהם ומבקשים שמשאלתם המסויימת תתקיים.  

העץ צומח או מוצב ליד מקור מים המסמלים דבר והיפוכו.
מצד אחד המאמינים זורקים למצולות המים דברים מקוללים ולא רצויים שמהם הם רוצים להיפטר ( מזכיר את מנהג ה'תשליך' של העם היהודי בראש השנה) ומצד שני המים נותנים חיים, פריחה, ברכה ופירות.

בין המאמינים היהודים יש העולים לקברי צדיקים ותולים פיסות בד על עץ עתיק הצומח סמוך לקבר.

ישראל - עץ המשאלות ליד קברו של הצדיק יונתן בן עוזיאל


כך נוהגים גם מאמינים מוסלמים הפוקדים את קברי הקדושים שלהם ותולים פיסות בד עם משאלה על עץ הסמוך לקבר.

יש מקומות שבהם על העץ נתלים גם מנעולי האוהבים וגם פיסות בד של משאלות.