info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 19 - לחבר בין מרכיבי הפאזל

פינצטה גיליון 19 - לחבר בין מרכיבי הפאזל

 

 

Pinzette 19 פינצטה

תעלומות המחפשות פתרון

12.12.2011

לחבר בין מרכיבי הפאזל

הנושא של תאריכי לידה שונים בחייו של אדם אחד, מופיע פעמים רבות בסיפורם של ניצולי שואה, או בסיפורם של אנשים שנושא ההשרדות היה מרכיב מרכזי בתקופה מסויימת של חייהם.
הם מחליפים זהויות כדי לשרוד. לעיתים ההורים יצרו לילדם זהות משתנה כדי להבריחו מגורל מסויים כמו גיוס לצבא.
היום באמצעים הטכנולוגיים המתפתחים במהירות, קשה הבריחה מזהות, אך בעבר זה היה אפשרי.

למשל: הקשור בין תאריך לידה לפי הלוח העברי לתאריך לידה לפי הלוח היוליאני ( ע'ש יוליוס קיסר) לבין תאריך לידה לפי הלוח הגרגוריאני ( ע'ש האפיפיור גרגוריוס ה 13).

מתוך ספר הלידות של הקהילה היהודית בוילנה בראשית המאה ה 20

טור התאריך מתחלק למניין יהודים - כלומר התאריך העברי ומניין היוונים - כלומר, הלוח היוליאני. בטור זה נרשם תאריך הלידה בשני האופהים ותאריך ברית המילה.

למשל התאריך היום ה 12.12.2011 לפי הלוח הגריגוריאני, הוא 29.11.2011 כלומר הפרש של 13 ימים וט'ז בכסלו תשע"ב.

דוגמא לאדם שבחייו משתנים תאריכי הלידה:

האיש נולד בוילנה ולפי ספר הלידות של הקהילה היהודית נולד בכ'א בטבת תרע"ב למניין היהודים וב 29.12.1911 למניין היוונים.
לפי הלוח הגריגוריאני הוא יליד 11.1.1912.
אך הוריו רשמו אותו מטעמים שלהם כמבוגר בכ 8 חודשים ותאריך זה הפך ברוב חייו לתאריך הרשמי של יום הולדתו. יליד ה 28.4.1911 לפי היוליאני שהיה אז י'ג באייר תרע"א, וב 11.5.1911 לפי הלוח הגריגוריאני.

 בתקופת השואה האיש החליף זהויות וקבע את יום הולדתו ל 20.8.1911. התאריך הזה ליווה אותו עד שעלה לישראל בשנת 1949 ורק אז
 חזר לתאריך הולדתו  - לא האמיתי - אלא זה שהוריו החליטו עליו ורק אותו הכיר כלומר, 11.5.1911.   

רק איתור תעודת הלידה המקורית הביא להצגת זהות תאריך לידתו  האמיתי.