info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 22 - בעקבות הבאר ועץ האגוז

פינצטה גיליון 22 - בעקבות הבאר ועץ האגוז

Pinzette 22 פינצטה

 תעלומות המחפשות פתרון

21.3.2012
 בעקבות הבאר ועץ האגוז

בחודש ספטמבר 2011 הדרכתי סיור שורשים משפחתי במחוז צ'רנוביץ בדר' - מע' אוקראינה. אחת מן המטרות המרכזיות בסיור היה ביקור בכפר באבין שהיה פעם חלק מבסרביה, והיום באוקראינה במחוז צ'רנוביץ. המטרה הייתה להגיע לבית המשפחה בכפר.

הכפר קטן ומפות רבות אינו מופיע. ערכתי תחקיר יסודי כולל שימוש ב Google Earth שלימד אותי כי ישנה שדרת עצים משני צידי כביש הגישה לכפר מן הכביש האזורי. השדרה הזאת סייעה להגיע לכפר, משום שלא היה שלט בצומת הכביש האזורי וכביש הגישה עם השם באבין.

יום הביקור היה יום ראשון ולפני שהגענו, בקשתי מהאיש שלנו שאת ביתו חיפשנו, שיתן לי כמה נ.צ. לחפוש שבעזרתם נגיע למקום והוא ענה לי:

"צריך להגיע למרכז הכפר ומשם לחפש דרך שפונה אל מחוץ לכפר. הבית נמצא משמאל לדרך ומימינה הייתה באר. נהגתי לצאת מהבית עם דלי, לעבור את הדרך, לשאוב מים ולחזור הבייתה עם דלי  מלא מים. בחצר ישנו עץ אגוז המלך שנבט מגלעין שטמנתי באדמה בגיל 10 והגלעין ניבט וצמח לעץ צעיר לפני שגורשנו".
כלומר, ללכת בעקבות הבאר ועץ האגוז.

הגענו לכפר שבינתיים נהיה מודרני וחיפשנו מישהו בגיל מתאים שאולי זוכר את המשפחה.
היום היה יום ראשון, השעה 11:00 ורוב האוכלוסיה נמצאת בכנסיה לתפילת מסה. מצאנו ברחוב מישהו שאמר שאחד האנשים הוא בן 86 מכיר את הכפר מאז, וכעת הוא מתפלל בכנסיה. האיש מהרחוב אמר שיכנס לכנסיה ויספר לו עלינו ועל מה שאנו מחפשים וכך עשה והאיש המבוגר יצא מן הכנסיה ובא לפגוש אותנו. 
הוא אמר שהוא יודע באיזה איזור של הכפר המשפחה חייתה והביא אותנו לרחוב מאוד ארוך, שבו בכל חצר בית ישנה באר חדשה ומטופחת.
הגענו לאחד הבתים, ובעלת הבית מזה כמה שנים אמרה שזה המקום! אבל הבית הזה היה מצדה הימני  של הדרך והבאר אינה תואמת.
זה לא הבית! אבל זו הסביבה.

 

באבין - מחפשים את הבית


עברנו לצידה השמאלי של הדרך והלכנו לבית ממול.
לפתע יצאה מחצר הבית אישה כבת 50.
היא שמחה לקראתנו ואמרה שזה המקום!
איך היא יודעת?
חמותה ספרה לה הרבה מאוד על המשפחה היהודיה שממנה קנה בעלה חלק מן השטח עוד לפני המלחמה, ואת יתרת החלקה משרידי המשפחה - האיש שלנו ושתי אחיותיו, ששרדו וחזרו לכפר לאחר המלחמה.
עכשיו היה צריך לחפש שתי הוכחות: את באר המים מימין לדרך ואת עץ האגוז, ואמנם מצאנו!

משמאל לדרך הייתה באר ישנה שלא משתמשים בה היום והאיש שלנו זיהה אותה, זו הבאר!
בכניסה לחצר הבית בצדה השמאלי עומד עץ אגוז המלך גבוה מאוד מלא באגוזים. למרות שבחצר היו עוד עצי אגוזים, האיש לשנו זיהה את העץ.
זה עץ האגוז שלו! אמנם בית המשפחה המקורי כבר לא עומד על תילו, אבל הגענו למקום!
התקבלנו בברכה גדולה ובחמימות רבה.