info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 25 - המדריך לתחקיר

פינצטה גיליון 25 - המדריך לתחקיר

 


Pinzette 25 פינצטה
               

תעלומות המחפשות פתרון

18.9.2012
המדריך לתחקיר אתור שורשים, אזרחות ונכסי משפחה
יוצא בקרוב לאור כספר דיגיטלי -
E-Book

 

על המדריך לתחקיר איתור שורשים, אזרחות ונכסי משפחה

מתוך ההקדמה לספר:


" מנחה את תהליך ודרכי התחקיר ונותן כלים ודוגמאות המסייעים לאיתור נתונים ומידע על הנושא המבוקש בתחומי איתור שורשים, אזרחות שנשללה ונכסי משפחה שאבדו עקבותיהם.

יש המחפשים נכסים רוחניים ורגשיים, ויש המחפשים נכסים חומריים.
יש המחפשים תעודות ומסמכים למטרות שונות.
יש הרוצים לממש אזרחות שנשללה מאבותיהם בכפייה.

יש המחפשים אחר תולדות חייו של בן משפחה או אדם זר.
יש המחפשים קברים של בני משפחה.
יש הרוצים לערוך את אילן היוחסין המשפחתי.
יש המחפשים רכוש משפחתי.
כדי לגלות ולו פירור של מידע, צריך לבצע
תחקיר!
ומדוע אנשים פונים אלי?
כי שמי יצא ביכולת איתור מידע, מציאת הֶקְשרים בין נתונים, הבאת הנושא המבוקש וקבלת תמונה אמינה".