info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 26 - תחקיר לאיתור כתובות

פינצטה גיליון 26 - תחקיר לאיתור כתובות

 

Pinzette 26 פינצטה

תעלומות המחפשות פתרון

1.9.2013 
סיורי שורשים - תחקיר לאיתור כתובות

ההכנות לקראת הדרכת סיורי שורשים, רבות ומדוקדקות.
שורשי משתתפי הסיורים רבים ומגוונים, ובכל פעם אנו מגיעים למקומות חדשים שאף אני עדיין לא בקרתי בהם. לפני הנסיעה אני לומדת וחוקרת את המקום ביסודיות רבה, כך שכשנגיע אליו אכיר אותו היטב כאילו שהיתי בו כבר פעמים רבות.

 בסיור האחרון ביולי 2013, התבקשתי לבקר בסטרוז'ינס ברחוב אשר שמו היה בתקופה האוסטרו-הונגרית נואי וולט - עולם חדש.
בסטרוז'ינס השוכנת כ 40 ק'מ דרומית לצ'רנוביץ, הייתי כבר פעמים רבות אך לא נדרשתי לרחוב הזה.
סטרוז'ינס כמו שאר האזור עברה לאורך הדורות שליטים רבים, ושמות רחובותיה השתנו בהתאם.
מהמחצית השניה של המאה ה 18 ועד סוף מלחמת העולם הראשונה הייתה חלק מבוקובינה בקיסרות האוסטרו-הונגרית, בין שתי מלחמות עולם הייתה חלק מרומניה הגדולה ובשנה שבין קיץ 1940 לקייץ 1941, הייתה חלק מבריה'מ. מאז ועד סוף מלחמת העולם השנייה הייתה תחת הכיבוש הגרמני, ובהמשך בשנים 1945 - 1991 חלק מבריה'מ, ומאז התפוררותה, היא חלק מאוקראינה העצמאית. 

חיפושיי אחר מפת העיירה מהתקופה האוסטרו-הונגרית חצו גבולות וארכיונים ועד היום לא הניבו תוצאות ומפה כזאת טרם נמצאה.

יצאנו לסיור מבלי שאדע היכן הרחוב היום ומה שמו בעידן האוקראיני. למרות שידעתי כי הסיכוי שנמצא מפה כזאת בעיריה הוא קלוש, רציתי לנסות אך הגענו למקום בשבת, והעיריה סגורה.

בהיותנו כבר בעיירה הייתה לי הברקה:
ידוע שהגטו היהודי בכיבוש הנאצי היה בין הרחובות טמפלגאסה, באנהוף גאסה ונואי וולט.

מיקום בית הכנסת - הטמפל ידוע ורחוב טמפלגאסה נקרא היום: Fedkovica.

סטורוזינס - בית הכנסת בעבר על רחוב הטמפל גאסה

 לזכרו של פרופ' אהוד נצר ז'ל העומד ליד בית הכנסת בסטרוז'ינס ( היום מתפרה ומקום למכירת מוצרי הלבשה).
שורשיו של אהוד נצר ז'ל מצד אביו יעקב כהנא, הובילו אותי בפעם הראשונה לסטורוז'ינס. 


באנהוף בגרמנית זו תחנת רכבת, נגיע לתחנת הרכבת ונראה את מהלך הרחוב וכיצד הוא מקושר לרחוב בית הכנסת.
זה היה פשוט מאוד. נסענו לאורך רחוב Fedkovica והגענו לתחנת הרכבת ( עלובה מאוד). ממנה יוצא רחוב הניצב לפדקוביצה והוא רחוב תחנת הרכבת - הבאנהוף גאסה. שמו אינו מופיע במפות (ואינני מוצאת את דף הפנקס שבו רשמתי את שמו היום). מרחוק ראיתי כי רחוב תחנת הרכבת ניצב לרחוב אליו פונות המכוניות ימינה ושמאלה, וההיגיון אמר שזה רחוב נואי וולט בעבר. נסענו אל הרחוב, היום רחוב אולגה קוביליאנסקה ( ע'ש המשוררת הידועה) רחוב ארוך מאוד היוצא ממרכז סטרוז'ינס ועובר עד לגבול העיירה, וממנו יוצאות סמטאות המזכירות שכונות מגורי יהודים בעבר. חלק מן הבתים לא שופצו ונשארו כבעבר.

הגענו עם בני המשפחה ממשתתפי הסיור לרחוב המבוקש, אך מאחר ולא מצוי בידיהם מידע כלשהו על הבית, לא יכולנו לחפש ולאתר בית מסויים, ומבחינתם בתנאים הקיימים המטרה הושגה.

מאחד הבתים הסמוכים יצאו גבר ואישה ושאלו אותנו אם אנו מעוניינים לראות חומר על סטרוז'ינס בעבר, ענינו בחיוב. האישה הלכה וחזרה עם ספר ישן באוקראינית ובו תמונות של גלויות העיירה מן התקופה האוסטרו-הונגרית. את הגלויות אני מכירה. 
המידע החשוב ביותר בספר מבחינתי הייתה מפת סטרוז'ינס מן התקופה הרומנית.

המפה צולמה ובארץ התאמתי לשימושי האישי את שמות רחובותיה ברומנית לשמות בתקופה האוסטרו-הונגרית ולשמות היום.

סטורוזינס - בית הספר במרכז העיירה מול העירייה

בית הספר הכללי בסטרוז'ינס (2012) ברח. חמלניצקי 1, בו רוכזו יהודי עיירות האזור ביולי 1941 לפני הגירוש לטרנסניסטריה, ובו למדו ילדים יהודים שחזרו לאחר השחרור מטרנסניסטריה.