info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

סדנה לאיתור שורשים

סדנה לאיתור שורשים

  סדנת תחקיר לאיתור שורשים

8 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד

שורשיהם של רבים מכם בני העם היהודי אבדו אם בשואת יהודי אירופה במלחמת העולם השניה, אם ביציאתם של היהודים מארצות המזרח, יציאה חפוזה/בריחה או רגילה, ואם בנדודים ממקום למקום. 

לכן, רבים מאתנו מחפשים את שורשיהם כדי למלא חור שחור וחלל עמוק בזהות האישית והמשפחתית, ולא פעם מחפשים עקבות כמו שמחפשים מחט בערימת שחת, אך לא מוצאים.

 

 

מטרת הסדנה:
ללמד ולתרגל כלי תחקיר לאתור שורשים ושימוש באינטרנט מלווים בדוגמאות, אשר בעזרתם ניתן להגיע למקורות, ליצור הקשרים ולצרף נתונים, כך שהמשתתפים יוכלו לאתר את שורשיהם.

נושאי הסדנה:

מפגש ראשון - נעסוק בהבנת תחקיר, כיצד אוספים נתונים, כיצד יוצרים הקשרים ובונים רצף נתונים על פני הזמן.
                       דוגמאות.
מפגש שני - נעסוק בהגדרת המטרות האישיות של משתתפי הסדנה ועיצוב הכלים והדרכים כדי להגיע
                   אל המטרה האישית. דוגמאות.

מפגש שלישי - נעסוק בבניית תיק אישי מתוך מקורות פנימיים המצויים בבית כמו מכתבים/תמונות/ /מסמכים
                        ונראה כיצד ניתן לנצלם למטרה. דוגמאות.

מפגש רביעי - נעסוק בהכרת מקורות חיצוניים כמו ספרי זיכרון, ראיונות עם אנשים, אתרי אינטרנט ועוד.

מפגש חמישי - נעסוק במקורות חיצוניים כמו רישום אוכלוסין, ארכיונים בערים בחו'ל, מהנדס העיר. דוגמאות.

מפגש שישי - נעסוק מקורות חיצוניים כמו ארכיונים בארץ בהם מאגר שמות, צילומים, רשימות ועוד.הוצאת נתונים
                      ופענוח הקשרים. דוגמאות.

מפגש שביעי - נעסוק במקורות חיצוניים כמו ארכיון ארולסן ואחרים,הוצאת נתונים ופענוח הקשרים. דוגמאות.

מפגש שמיני - המשתתפים יציגו את תוצאות חיפושיהם.

עלות הסדנה: 1500 ש'ח + מ.ע.מ