info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

סדנת תחקיר מותאם למטרה

סדנת תחקיר מותאם למטרה

 סדנת תחקיר מותאם למטרה

4 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד


 

התאמת שיטת התחקיר למטרה היחודית של הלקוחות 

 

מיסתורין ותעלומה באוויר

מטרת הסדנה:
ללמד ולתרגל כלי תחקיר יעילים בליווי דוגמאות אשר בעזרתם ניתן לבצע תחקיר, להגיע למקורות, לצרף נתונים, ליצור הקשרים וליצור את תמונת המטרה, אשר תוביל את משתתפי הסדנה לקבל תשובה לבעיה המציקה להם.

תחקיר יעיל, שיטת תחקיר המגיעה לנתונים מבוקשים ומביאה לתוצאות.

נושאי הסדנה:

מפגש ראשון - הגדרת מטרת התחקיר האישית של כל משתתף בסדנה והבנת הרקע הכואב והמציק שממנו ניתן להכין
                       תוכנית פעולה תחקירית.דוגמאות.

מפגש שני  -   איתור מקורות נתונים רלבנטיים והוצאת הנתונים מהם. דוגמאות.

מפגש שלישי - יצירת הקשרים בין הנתונים ובניית הפאזל הנותן את התמונה המבוקשת. דוגמאות.

מפגש רביעי - בחינת שיטת התחקיר על המטרות של משתתפי הסדנה.

עלות:  750 ש'ח + מ.ע.מ