info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

סדנת תחקיר לפני כתיבת ספר/ תסריט

סדנת תחקיר לפני כתיבת ספר/ תסריט

סדנת תחקיר לפני כתיבת ספר/תסריט

7 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד.

ייעודו של ספר תיעודי הוא לספר מציאות המבוססת על עובדות ואירועים שקרו וכדי לכתוב את הספר, צריך לבצע תחקיר מקיף של העובדות והאירועים.

ספר בדיוני מבוסס במקרים רבים על אירועים שהתרחשו במציאות, ולמרות שהמחבר נותן דרור לדמיונו ויוצא מן המציאות לספירה אחרת,
הוא צריך לערוך תחקיר מקדים, כדי לשמור על אמינות ספרו.

מטרת הסדנה:

ללמד כיצד מבצעים תחקיר לפני כתיבת ספר או תסריט שאין מבוסס על ספר כתוב.

נושאי הסדנה:

מפגש ראשון - בחינת נושא ספר/תסריט ותתי הנושאים- פרקים המכתיבים את כיוון התחקיר. דוגמאות.

מפגש שני - בחינת ציר הזמן ופירוקו לנושאי תחקיר. דוגמאות.

מפגש שלישי - נושאי התחקיר ומקורותיהם. דוגמאות.

מפגש רביעי - כיצד לבצע את התחקיר: מסמכים, תמונות, ראיונות. דוגמאות.

מפגש חמישי - תרגיל בתחקיר מסמכים. דוגמאות

מפגש שישי - תרגיל בתחקיר ראיונות. דוגמאות.

מפגש שביעי - הרכבת הפאזל מתוצאות התחקיר לכתיבת הספר/תסריט.

עלות הסדנה: 1300 ש'ח + מעמ