info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

המוצרים שלנו

המוצרים שלנו

כתיבת ביוגרפיות

כתיבת ביוגרפיה היא מלאכה קשה הדורשת תחקיר, איסוף נתונים, ראיונות, מסמכים, תמונות, מפות ועוד, ואז קבלת תמונת החיים וכתיבתה.

לקריאת המאמר

תחקיר

תחקיר הוא איסוף נתונים ממקורות רבים ויצירת ההקשרים ביניהם כדי להרכיב ולקבל את התמונה השלמה.

לקריאת המאמר

תיעוד חברות וארגונים

חברות וארגונים מעוניינות לתעד ולפרסם את פועלן למען ההווה והדורות הבאים

לקריאת המאמר

סדנאות תחקיר

תחקיר דורש מיומנות מיוחדת וחושים חדים לקליטת מידע סמוי ואנו מלמדיםכיצד לעשות זאת

לקריאת המאמר

הרצאות

הרצאות בתחומי עסוקינו

לקריאת המאמר